สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง

ประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู ร่วมกันจัดงาน ‘สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง’ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ ร่วมกับ ประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู กรมธนารักษ์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง”

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ของชาวเขตพระนคร และเครือข่ายภาคกลาง นำส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลัง รับช่วงสืบสานให้คงอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครต่อไป นายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู เป็นประธานเปิดงาน “สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” พร้อมด้วย นายนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ตัวแทนกรมธนารักษ์ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางอรสา ศิลปรีย์ ประธานประชาคมย่านบางลำภู แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง นายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู เกิดขึ้นในปี 2553 เราเริ่มคิดอยากฟื้นฟูให้คลองนี้กลับมาดีมีน้ำใสเหมือนเดิม เลยมารวมตัวกันในชุมชนเริ่มจากเทน้ำชีวภาพ ลงในคลองต่อเนื่องมา 2 ปี ตอนนี้สภาพน้ำเริ่มดีขึ้น รวมถึงกทม.ก็สร้างโรงบำบัดน้ำเสียขึ้นที่นี่ด้วย และเอาเรือออกเก็บขยะในคลองวันละ 3 เวลา ตอนนี้สภาพน้ำในคลองเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างนิสัยและจิตสำนึกที่ดีให้กับคนริมคลอง จนกลายมาเป็นประชาคมฟื้นฟูย่านบางลำพู ซึ่งได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ กรมธนารักษ์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ของชาวเขตพระนคร และเครือข่ายภาคกลาง นำส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลัง รับช่วงสืบสานให้คงอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครต่อไป”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *